OSTİM AVUKATLIK BÜROSU – İŞ DALLARI

  1. Ticaret Hukuku: Ostim, bir sanayi bölgesi olması sebebiyle ticaret hukukuyla ilgili birçok dava ve danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyar.
  2. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: Sanayi bölgelerinde çalışan işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklar, iş kazaları ve işe iade davaları gibi konularda hizmet verilir.
  3. Fikri Mülkiyet Hukuku: Patent, marka, tasarım hakları gibi konularda danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti sağlanabilir.
  4. İcra ve İflas Hukuku: Ticari faaliyetlerin doğası gereği alacakların tahsili ve iflas süreçleri hakkında destek verilir.
  5. Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku: Bölgedeki arsa ve bina alım satımları, kira kontratları ve inşaatla ilgili anlaşmazlıklarda hizmet sunulur.
  6. Şirketler Hukuku: Şirket kuruluşları, birleşmeler, devralmalar ve şirket içi anlaşmazlıklarda danışmanlık ve temsil hizmeti.
  7. Ceza Hukuku: Ticari suçlar, iş kazaları sonucu ortaya çıkan suçlamalar gibi konularda savunma ve danışmanlık.
  8. Uluslararası Ticaret ve Tahkim: Ostim’de faaliyet gösteren firmaların yurtdışı işlemleri ve uluslararası anlaşmazlıklar için destek.
  9. Vergi Hukuku: Sanayi ve ticaret firmalarının karşılaşabileceği vergi anlaşmazlıkları ve danışmanlık hizmetleri.
  10. Aile Hukuku: Bireysel müvekkiller için boşanma, nafaka, velayet gibi aile hukukuna dair konularda hizmet.

Bu listelenenler, Ostim’deki bir avukatlık bürosunun potansiyel olarak sağlayabileceği hizmetlerin sadece bir kısmıdır. Spesifik bir büro hakkında bilgi almak isterseniz, direkt olarak ilgili büroya başvurmanızı öneririm.